Razem zbudujemy lepsze jutro

Obszary

Klaster „Razem” w swojej działalności bazuje na 3 głównych filarach, które związane są bezpośrednio z obecną polityką Państwa oraz polityką europejską.

Cele

Podejmowanie wspólnych działań

Podejmowanie wspólnych działań na rzecz wzrostu konkurencyjności członków Powiązania Kooperacyjnego na rynkach krajowych i zagranicznych.

Wzmocnienie działań innowacyjnych

Wzmocnienie działań innowacyjnych i transferu nowych technologii w sektorze spółdzielczości.

Przyjazne środowisko

Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości spółdzielczej.

Wysoki standard usług

Utrzymywanie i propagowanie wśród członków Powiązania Kooperacyjnego wysokiego standardu usług.

Promocja innowacyjności

Promocja innowacyjności i rozwoju naukowo – technicznego w branży rolno-spożywczej.

Integracja Partnerów

Integracja kluczowych partnerów gospodarczych i naukowo-badawczych z obszaru produkcji i handlu w branży rolno-spożywczej.

Wzrost kwalifikacji zawodowych kadry

Wzrost kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i pracowników zatrudnionych u członków Powiązania Kooperacyjnego.

Wymiana informacji

Wymiana informacji pomiędzy członkami Powiązania Kooperacyjnego w zakresie realizowanych projektów, organizowanych szkoleń, prowadzonej działalności finansowej i innych działań prowadzonych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności w regionie Polski wschodniej.

Realizacja wspólnych projektów

Przygotowywanie (w oparciu o strategiczne, wieloletnie potrzeby przedsiębiorstw), zgłaszanie i realizacja różnego typu wspólnych projektów inwestycyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, doradczych oraz badawczych, w ramach programów krajowych i zagranicznych.

Współpraca na rynku technologicznym

Współpraca z polskimi platformami technologicznymi.

Realizacja zadań wynikających z polskiej polityki proinnowacyjnej.

Realizacja zadań wynikających z polskiej polityki proinnowacyjnej.

Nowoczesne rozwiązania informatyczne

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych ułatwiających współpracę pomiędzy członkami Powiązania Kooperacyjnego oraz innymi przedsiębiorstwami.

Tworzenie instrumentów finansowych

Wspieranie i uczestnictwo w tworzeniu instrumentów finansowych służących rozwojowi przedsiębiorczości.

Tworzenie optymalnych warunków do pracy

Tworzenie optymalnych warunków do inicjowania i utrzymywania miejsc pracy dla osób po 50 r. życia, w tym dla osób wykluczonych społecznie, w szczególności na terenie województw Polski wschodniej.

Motywacja osób po 50 roku życia

Stworzenie i wdrożenie nowatorskich rozwiązań w obszarze motywowania osób po 50 r. życia do kontynuowania kariery zawodowej, w tym podjęcia działalności gospodarczej oraz rozwoju osobowościowego.

Integracja przedsiębiorców

Integracja środowiska przedsiębiorców zatrudniających pracowników w wieku 50+ oraz zainteresowanych zatrudnieniem osób powyżej 50 r. życia.

Transfer doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań

Transfer doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań w zakresie działań na rzecz zatrudnienia/ przedłużenia aktywności zawodowej osób po 50 r. życia z krajów Unii Europejskiej oraz poza unijnych, a także upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie, w szczególności na terenie województw Polski wschodniej. 

Budowanie rozpoznawalnej marki

Budowanie rozpoznawalnej marki „Przedsiębiorca przyjazny społeczeństwu 50+”.

Propagowanie zasad etyki biznesowej

Kształtowanie i upowszechnianie w środowisku zasad etyki biznesowej.

 

samopomoc, odpowiedzialność społeczna, demokracja

Kształtowanie i upowszechnianie w otoczeniu takich wartości jak: samopomoc, odpowiedzialność społeczna, demokracja, równość, sprawiedliwość, solidarność, uczciwość, otwartość, troska o innych.

Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów

Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych i innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez członków Powiązania Kooperacyjnego.

Realizacja dodatkowych zadań

Realizacja innych, nie wymienionych zadań wynikających ze specyfiki Powiązania Kooperacyjnego.

Zapisz się do newslettera