Odznaczenie

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w dniu 05.06.2013r. wyróżnił Odznaką Zasłużonego dla Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” osoby odpowiedzialne za zarządzanie klastrem z ramienia Koordynatora klastra, tj. Katarzynę Podraza oraz Bartosza Podrazę.

Odznaka ta przyznawana jest Osobom spoza spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” oraz instytucjom i organizacjom, które wniosły szczególny wkład w jej rozwój.

Zapisz się do newslettera