Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w cyklu 5 bezpłatnych jednodniowych spotkań informacyjnych o tematyce eksportowej. Prelegenci z dużym doświadczeniem w obszarze eksportu przedstawią przedsiębiorcom perspektywy handlowe na rynku czeskim i słowackim, cechy efektywnej strategii eksportowej firmy, zagadnienia z zakresu podatku od towarów i usług VAT w obrocie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym, jak skutecznie promować firmę na rynku międzynarodowym oraz zagadnienia celne.

Celem działalności COIE jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, bezpłatnych usług informacyjnych potrzebnych do realizacji eksportu. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce. Potencjalni inwestorzy zagraniczni mają łatwiejszy  dostęp do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE zapewniają zagraniczne placówki MG - Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania wybranych rynków zagranicznych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Koordynatora Klastra:

http://europrofit.rzeszow.pl/pl/blog/2015/04/spotkanie-podatek-od-towarow-i-uslug-vat-w-obrocie-miedzynarodowym-i-wewnatrzwspolnotowym

Zapisz się do newslettera