Środki unijne na rozwój klastrów

Środki unijne na rozwój klastrów

Nowa perspektywa finansowa UE dla Polski, którą 26 lutego uroczyście otworzyła premier Ewa Kopacz, ministra infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak, komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Creţu niesie ze sobą znaczne możliwości rozwoju struktur klastrowych w Polsce.

Rozwój klastrów w ramach funduszy unijnych 2007-2013 był odczuwalny. Wszystkie dotychczasowe informacje zebrane na podstawie zatwierdzonych już Programów Operacyjnych wskazują na to, że również w okresie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 trend rozwoju klastrów w Polsce będzie nadal kontynuowany. Ponadto klastering może liczyć w latach 2014-2020 na jeszcze większy zastrzyk unijnego wsparcia zwłaszcza w branżach należących do tzw. inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym i krajowym.

Do głównych źródeł finansowania projektów klastrowych w nowej perspektywie finansowej UE należą następujące Programy Operacyjne:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

Przewidywane wsparcie w ramach POIR dotyczyć będzie najważniejszych i kluczowych klastrów w Polsce o znaczącym potencjale dla rozwoju gospodarki kraju, mogących jednocześnie przejść skutecznie proces internacjonalizacji, aby móc konkurować w skali międzynarodowej. Zasadnicze obszary wsparcia w POIR to:

  • Promocja działań proeksportowych,
  • Identyfikacja i wsparcie strategii rozwoju Kluczowych Klastrów Krajowych.

Program ten, preferował będzie równie indywidualnych członków klastrów aplikujących o dotacje na indywidualne projekty.

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)

Klastry działające na terenie pięciu województw polski wschodniej tj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zasadnicze obszary wsparcia to:

  • realizacja działań inwestycyjnych,
  • kreowanie wspólnej marki,
  • prowadzenie działalności B+R+I
  • internacjonalizacja.

Dodatkowo w ramach tego programu możliwa będzie realizacji ponadregionalnych projektów B+R przez podmioty z klastrów.

5 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Każde z 5 województw z terenu, których pochodzą członkowie klastra będzie przeznaczało unijne środki na wsparcie powstawania i rozwoju klastrów o zasięgu regionalnym. Wspierane będą klastry wpisujące swoje działania w tzw. inteligentne specjalizacje regionalne, ale również inicjatywy kooperacyjne mogące w przyszłości stać się znaczącymi gałęziami rozwoju gospodarczego województwa. Na poziomie regionalnym dotacje będzie mógł uzyskać koordynator klastra na działania mające na celu animację procesów wewnątrz klastrowych i budowanie wspólnych strategii działania.

 

Zapisz się do newslettera