Jakość Życia

Jako jedną z dwóch specjalizacji  wiodącą województwa podkarpackiego  w Regionalnej Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) zdefiniowano obszar jakości życia, w ramach które znajdują się następujące podobszary, które wpisują się w działalność klastra „Razem”: 

  • produkcji i  przetwórstwo żywności najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej, ekologiczne i zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo, produkty regionalne i tradycyjne; 
  • zrównoważoną i odpowiedzialną turystykę, zdrowie i dobrostan (kliniki, sanatoria, domy seniora, centra rekreacyjno-wypoczynkowe, zakłady odnowy biologicznej, centra dietetyczne);
  • eko-technologie: odnawialne źródła energii (energetyka rozproszona, smart grids, turbiny wiatrowe, turbiny wodne, solary, panele słoneczne, kotły na biomasę, geotermia, itd.);
  • energooszczędne i inteligentne budownictwo (domy pasywne, zeroenergetyczne i plusenergetyczne itd.)

Potencjał sektora jakości życia jest znakomicie wzmacniany posiadaniem przez Region  pięknego i czystego środowiska, a także poprawiającej się szybko infrastruktury komunikacyjnej.

Zapisz się do newslettera