Zrównoważony wzrost

Zrównoważony wzrost rozumiany jako transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej to podstawa Strategii Europ 2020, która dąży do rozwoju, który umożliwia zaspokajanie potrzeby obecnych, w taki sposób, aby nie zagrażać możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Sprostanie wymaganiem wynikającym z wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju jest jednym z obszarów działania klastra „Razem”, który dąży do:

  • wzrostu świadomości wśród członków klastra w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z ideą wzrostu zrównoważonego,
  • zwiększenia możliwości finansowania inwestycji wpływających na ograniczenie zużycia zasobów wśród członków klastra
  • stworzenia warunków do rozwoju gospodarczego członków klastra bez szkody dla środowiska naturalnego

 

 

Zapisz się do newslettera