Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zarządzania Przedsiębiorstwem w sektorze spółdzielczości POKL 2.1.1

W okresie od lipca 2013 do czerwca 2014 realizowany był przez ówczesnego Koordynatora Klastra Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości w partnerstwie z jednym z członków klastra, tj. Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Dynowie, projekt „Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zarządzania Przedsiębiorstwem w sektorze spółdzielczości” POKL 2.1.1.

Projekt ten skierowany był do spółdzielni produkcyjno-handlowych, ze wsparcia w ramach projektu skorzystał również z członków klastra i jednocześnie partner projektu, tj. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie.

Oferowane wsparcie obejmowało:

Pakiet szkoleń z zakresu:

MODUŁ I „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”

  1. Budowanie autorytetu lidera w przedsiębiorstwie.
  2. Trudna rola szefa – budowanie zaufania i przekazywania niełatwych decyzji.
  3. Budowanie zespołu, zarządzanie, kompetencjami i pozafinansowe motywowania pracowników.
  4. Rozwiązywanie konfliktów w zespole, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących różnic pokoleniowych.

MODUŁ II „Zarządzania przedsiębiorstwem”

  1. Analiza i doskonalenie procesów zakupowych.
  2. Komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem pracy pracowników i efektywność osobista pracowników.
  3. Analiza i doskonalenie procesów sprzedażowych.
  4. Wprowadzanie i zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie, wdrażanie rozwiązań ekologicznych, prowadzenia polityki pro środowiskowej.

Dodatkowo każda Spółdzielnia skorzystała z  doradztwa indywidualnego związanego z doskonaleniem procesów zarządzania przedsiębiorstwem.

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji menadżerskich kadry zarządzającej spółdzielniami głównie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania przedsiębiorstwem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapisz się do newslettera