Eko Biuro POKL 2.1.1

W okresie od grudnia 2013 do kwietnia 2015 realizowany jest przez Członka Klastra i byłego Koordynatora Klastra Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości projekt „Eko Biuro” POKL 2.1.1.

Projekt ten skierowany jest do przedsiębiorstw usługowych z terenu całej Polski, ze wsparcia w ramach projektu skorzystał również jeden z członków klastra, tj. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie.

Oferowane wsparcie obejmowało:

 1. Analizę potrzeb szkoleniowo-doradczych, która ma na celu zidentyfikowanie obszarów, w których należy przeprowadzić działania proekologiczne w przedsiębiorstwie, doprecyzowanie tematyki szkoleń i usług doradczych, określenie kompetencji niezbędnych do wdrażania proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwie.
 2. Szkolenie m.in. z następujących tematów:
 • Zarządzanie eko-zmianą, Potrzeba zmiany „Być Eko”, małe i wielkie eko-zmiany a wyzwania dla kadry zarządzającej.
 • Eko-zakupy a korzystanie z papieru, wody, powietrza, energii, zarządzanie odpadami, wykorzystywanie materiałów eksploatacyjnych oraz drukarek.
 • Eko komunikacja, wizerunek i tożsamość „zielonej” firmy, sposoby budowy wizerunku, elementy tożsamości i wizerunku.
 • Analiza społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) - Korzyści z CSR – dla organizacji, dla pracowników, dla otoczenia.
 • Ekomarketing, proekologiczne potrzeby konsumentów, specyfika ekomarketingu, ekomarketing a marketing społeczny.
 • Rozwiązania it w eko zarządzaniu firmą, narzędzia poprawiające wydajność logistyczną przedsiębiorstwa i jakość produkcji, analiza dostępnych programów usprawniających pracę w eko-biurze.
 • Eko-menedżer - postawy  oraz nawyki – geneza i siła, wywieranie wpływu i perswazyjne metody zmiany postaw. Promowanie świadomości ekologicznej.
 1. Indywidualne Sesje Doradcze związane bezpośrednio z tematyką szkoleń.

W ramach sesji doradczych opracowany został Plan wdrażania działań proekologicznych zawierający m.in.:

 • opis zidentyfikowanych obszarów w przedsiębiorstwie, dla których należy przeprowadzić działania proekologiczne,
 • wymierne wskaźniki ekonomiczne, służące ocenie skuteczności takiego planu po jego zakończeniu.

Projekt wspiera realizację jednego z priorytetów strategii Europa 2020 – „rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapisz się do newslettera