Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

W okresie od grudnia 2014 do lipca 2015 realizowany jest przez jednego z członków klastra, tj. EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich, projekt pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”.

Firmy zainteresowane pozyskaniem zwrotnego finansowania w formie kredytu bądź leasingu zapraszamy do skorzystania z usługi w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP.

Usługa ma na celu  pomoc przedsiębiorcom w zarządzaniu przedsięwzięciem gospodarczym, które jest finansowane przy wykorzystaniu produktu finansowego (kredytu lub leasingu inwestycyjnego z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym) dostosowanego w ramach projektu przez Instytucje Finansowe współpracujące z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Usługa jest dostępna dla mikro i małych przedsiębiorstw, które w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystały z finansowania zwrotnego na realizację przedsięwzięć gospodarczych (z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym).

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 • możliwość uzyskania atrakcyjnego finansowania na realizację przedsięwzięcia gospodarczego,
 • szybki proces decyzyjny,
 • preferencyjne, niskie oprocentowanie kredytu/leasingu,
 • bezpłatna opieka/wsparcie wykwalifikowanego doradcy na całym etapie realizacji projektu:
 • pomoc w zdefiniowaniu potrzeb Przedsiębiorcy,
 • pomoc w wyborze najlepszego finansowania zwrotnego,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji kredytowej,
 • pomoc w opracowaniu/aktualizacji biznesplanu,
 • uczestnictwo oraz asystę w procesie zawieraniu umowy z Instytucją Finansową,
 • pomoc ekspercka przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań,
 • pomoc w prognozowaniu działalności firmy,
 • pomoc w zarządzaniu finansami firmy.

Usługa doradczo-szkoleniowa połączona jest z oferowanymi przez współpracujące Instytucje Finansowe instrumentami finansowania zwrotnego, które są dostosowane do potrzeb mikro- i małych przedsiębiorców.

LISTA INSTYTUCJI FINANSUJĄCYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU:

 • Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa (SKbank)
 • Idea Bank S.A.
 • Pekao Leasing Sp. z o.o.
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Sieradzu
 • Bank Spółdzielczy z siedzibą w Ciechanowcu
 • Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
 • SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
 • Alior Bank

Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Zapisz się do newslettera