Wydłużanie aktywności zawodowej mieszkańców Polski wschodniej – szanse i zagrożenia

Projekt badawczo-rozwojowy „Wydłużanie aktywności zawodowej mieszkańców Polski wschodniej – szanse i zagrożenia” realizowany przez byłego Koordynatora Klastra Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości. Celem projektu jest identyfikacja uwarunkowań i możliwości aktywizacji oraz wydłużenia wieku aktywności zawodowej osób w wieku 50+ z obszarów Polski wschodniej. Realizacja projektu odbywa się w trzech etapach i ma na celu m.in.:

  1. Identyfikację barier w zatrudnianiu osób w wieku 50+ przez pracodawców.
  2. Identyfikację wewnętrznych (leżących po stronie przekonań osób w wieku 50+) oraz zewnętrznych (uwarunkowania rynkowe, ekonomiczne) barier w aktywizacji i wydłużeniu wieku aktywności zawodowej rozumianej jako zatrudnienie oraz samo zatrudnienie.
  3. Identyfikację najbardziej oczekiwanych form wsparcia dla przedsiębiorców oraz osób 50+ na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej.

Rezultatem przeprowadzonych prac badawczych realizowanych w ramach projektu będzie opracowanie monografii naukowej pn. „Wydłużanie aktywności zawodowej mieszkańców Polski wschodniej – szanse i zagrożenia”. Opracowana monografia stanowić będzie wyczerpujące kompendium wiedzy o przeprowadzonych w ramach ww. projektu pracach badawczych, sposobu prowadzenia badań, użytych narzędziach badawczych, przyjętej koncepcji, przeprowadzonych analiz, ekspertyz oraz ich wyników.  Wyniki z przeprowadzonych badań będą wykorzystywane do przygotowania i realizacji projektów dla grupy wiekowej 50+. Będą to projekty dotyczące m.in. aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia, ochrony  zdrowia, rehabilitacji oraz zakładania działalności gospodarczej.

Zapisz się do newslettera