Projekty

Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zarządzania Przedsiębiorstwem w sektorze spółdzielczości POKL 2.1.1

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji menadżerskich kadry zarządzającej spółdzielniami głównie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania przedsiębiorstwem.

Zobacz więcej


Eko Biuro POKL 2.1.1

Projekt wspiera realizację jednego z priorytetów strategii Europa 2020 – „rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej”.

Zobacz więcej


Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Zobacz więcej


Wydłużanie aktywności zawodowej mieszkańców Polski wschodniej – szanse i zagrożenia

Wydłużanie aktywności zawodowej mieszkańców Polski wschodniej – szanse i zagrożenia

Zobacz więcej


Zapisz się do newslettera